I * Phương Thức Mua Hàng

Bước 1: Like ô ĐẶT MUA

NẾU KHÁCH MUỐN ĐẶT THÊM 2 HAY NHIỀU SẢN PHẨM THÌ LINK VÀO CHỌN TIẾP

 

Bước 2: Điền đầy đủ vào THÔNG TIN NGƯỜI MUA HÀNG sau đó Like và THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN 

Bước cuối: Hoàn Tất Đơn Hàng